ItalianSpanishFrenchEnglishRomanian

Acte necesare rezidenta in Romania


In prima faza, trebuie sa obtii CERTIFICATUL DE INREGISTRARE. Trebuie sa depui la formatiunile teritoriale ale Oficiului Roman pentru Emigrari, actele necesare pentru obtinerea rezidentei in Romania, in scopul obtinerii acestui certificat.

Certificatul de Inregistrare se emite in aceeasi zi si este valabil cel putin un an dar nu mai mult de 5 ani.


Acte necesare rezidenta in Romania

Daca nu ai mijloace proprii de intretinere poti solicita acordarea dreptului de rezidenta pe teritoriul Romaniei daca urmeaza sa lucrezi in Romania sau sa desfasori o activitate comerciala, economica, profesionala, umanitara sau religioasa. Este posibila obtinerea dreptului de rezidenta si in baza unui contract de voluntariat.

 

In functie de scopul pentru care doresti sa obtii certificatul de inregistrare trebuie sa depui urmatoarele:


A. ACTE NECESARE REZIDENTA IN ROMANIA – ANGAJARE IN MUNCA

1. Carte de Identitate / Pasaport – original si copie

2. Contract de Munca Original si Copie.Se poate prezenta si adeverinta emisa de angajator insotita de print-screen din Revisal

Daca esti detasat de catre angajator sa lucrezi pe teritoriul Romaniei ai nevoie de contractul de munca, actul in baza caruia s-a dispus detasarea, traduse si legalizate, si adresa din partea filialei din Romania care confirma Detasarea.In acest nu mai sunt aplicabile dispozitiile privitoare la Revisal.

3. Print-Screen din Revisal, sectiunea - date referitoare la contractul de munca. Obligatoriu pe acest print-screen se va aplica semnatura si stampila firmei.

4. Taxe: timbru fiscal de 2 lei.Timbrul poate fi inlocuit cu o taxa de 2 lei platita la CEC sau Trezorerie

 

B. ACTE NECESARE REZIDENTA IN ROMANIA – ACTIVITATI COMERCIALE, ECONOMICE, PROFESIONALE

1. Carte de Identitate / Pasaport – original si copie

2. Dovada calitatii de administrator a unei societati comerciale romanesti.In acest sens va fi atasat Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului  

In cazul activitatilor economice si profesionale trebuie sa faci dovada ca poti exercita activitatea economica sau profesionala.In acest sens vei prezenta certificate constatator, aviz sau autorizatie – original si copie

3. Taxe: timbru fiscal de 2 lei.Timbrul poate fi inlocuit cu o taxa de 2 lei platita la CEC sau Trezorerie


Daca ai mijloace proprii de intretinere poti solicita acordarea dreptului de rezidenta in baza mijloacelor proprii de intretinere.

In acest caz ai nevoie de urmatoarele acte:

1. Carte de Identitate / Pasaport – original si copie

2. Dovada mijloacelor de intretinere la nivelul venitului minim garantat in Romania.In acest sens trebuie sa prezinti:extras de cont bancar, declarative privind impozitul pe venitul global pentru anul anterior intrarii pe teritoriul Romaniei, talon de pensie orice alt document din care rezulta ca ai mijloacele necesare intretinerii

3. Dovada Asigurarii de Sanatate – poti sa fii asigurat in sistemul national de asigurari de sanatate sau in sistemele nationale de asigurari de sanatate.In acest sens trebuie sa prezinti:card European de Sanatate, Carnet de Sanatate

ATENTIE!:Nu sunt acceptate asigurarile incheiate in scop turistic iar societatea de asigurari trebuie sa acopere riscurile tale de santate pe teritoriul Romaniei.

4.Taxe: timbru fiscal de 2 lei.Timbrul poate fi inlocuit cu o taxa de 2 lei platita la CEC sau Trezorerie


Rezidenta pentru studii/rezidenta pentru studenti

1. Carte de Identitate / Pasaport – original si copie

2. Adeverinta eliberata de institutia de invatamant care atesta faptul ca esti inscris la o institutie de invatamant

acreditata.Poti prezenta si legitimatia sau carnetul de student vizate.

3. Daca nu poti face dovada ca te poti intretine este suficienta o declaratie pe proprie raspundere data in fata notarului din care sa rezulte ca poti sa te intretii

4. Dovada Asigurarii de Sanatate – poti sa fii asigurat in sistemul national de asigurari de sanatate sau in sistemele nationale de asigurari de sanatate.In acest sens trebuie sa prezinti:card European de Sanatate, Carnet de Sanatate

5. Taxe: timbru fiscal de 2 lei.Timbrul poate fi inlocuit cu o taxa de 2 lei platita la CEC sau Trezorerie


Rezidenta pentru membru de familie:

A. Daca esti membru de familie al cetateanului unui stat membru al UE/SEE/Cofederatia Elvetiana cu drept de rezidenta in Romania:

1. Carte de Identitate / Pasaport – original si copie

2. Carte de Identitate / Pasaport sau document de calatorie care atesta rezidenta pe teritoriul Romaniei a cetateanului care isi intregeste  familia   

3. Actul de stare civila care atesta rudenia cu rezidentul  

4. Dovada Asigurarii de Sanatate – poti sa fii asigurat in sistemul national de asigurari de sanatate sau in sistemele nationale de asigurari de sanatate.In acest sens trebuie sa prezinti:card European de Sanatate, Carnet de Sanatate

5. Dovada mijloacelor de intretinere la nivelul venitului minim garantat in Romania.In acest sens trebuie sa prezinti:extras de cont bancar, declarative privind impozitul pe venitul global pentru anul anterior intrarii pe teritoriul Romaniei, talon de pensie orice alt document din care rezulta ca ai mijloacele necesare intretinerii

6. Taxe: timbru fiscal de 2 lei.Timbrul poate fi inlocuit cu o taxa de 2 lei platita la CEC sau Trezorerie


B. Esti membru de familie al cetateanului roman:

1. Carte de Identitate / Pasaport – original si copie

2. Acte de stare civila care atesta legatura de rudenie cu cetateanul roman

3. Cartea de Identitate a cetateanului roman

4. Dovada Asigurarii de Sanatate – poti sa fii asigurat in sistemul national de asigurari de sanatate sau in sistemele nationale de asigurari de sanatate.In acest sens trebuie sa prezinti:card European de Sanatate, Carnet de Sanatate

5. Taxe: timbru fiscal de 2 lei.Timbrul poate fi inlocuit cu o taxa de 2 lei platita la CEC sau Trezorerie

 

ACTE NECESARE REZIDENTA ROMANIA – CARTE DE REZIDENTA          

ATENTIE! Cartea de Rezidenta se elibereaza daca esti membru de familie al cetateanului

Actele necesare pentru a fi depuse in vederea obtinerii cartii de rezidenta sunt acelea care se depun in cazul in care:

- Esti membru de familie al cetateanului unui stat membru al UE/SEE/Cofederatia Elvetiana cu drept de rezidenta in Romania

- Daca esti persoana aflta in intretinere trebuie sa deoui actele care dovedesc aceasta calitate:apostilate si supralegalizate.

- Taxe:Timbru Fiscal de 4 lei si o taxa de 7 lei.Timbrul fiscal poate fi inlocuit cu o taxa extrajudiciara de timbru.

 

Acte necesare rezidenta permanenta in Romania

 

Esti cetatean  UE/SEE/Cofederatia Elvetiana sau membru de familie al
acestuia si ai o sedere continua si legala mai mare de 5 ani pe teritoriul Romaniei? Atunci ai dreptul sa soliciti acordarea rezidentei permanente.
Pentru obtinerea cartii de rezidenta permanenta trebuie sa depui urmatoarele acte necesare rezidenta permanenta in Romania:
1. Carte de Identitate / Pasaport – original si copie
2. Certificatul de Inregistrare – original si copie
3. Legalitatea si continuitatea rezidentei –Adeverinta emisa de ORI sau Politie din care sa rezulte ca impotriva ta nu a fost dispusa nicio masura de indepartare de pe teritoriul Romaniei
4. Taxe: timbru fiscal de 4 lei si o taxa de 7 lei achitata la Trezorerie sau la CEC.Timbrul poate fi inlocuit cu o taxa de 4 lei platita la CEC sau Trezorerie.In acest caz pentru ca tot mergi la trezorie poti achita doua taxe una de 4 lei si una de 7 lei.