ItalianSpanishFrenchEnglishRomanian

OFERTA SERVICII PRESTATE DE

S.C. Smart Accounting Business S.R.L.

persoana de contact Adriana Istudor - 0720-314.817


Serviciile noastre se adresează în principal societăţilor comerciale, care pot avea oricare din întreaga gama a obiectelor de activitate: Producţie, Construcţii, Transporturi, Comerţ, Prestări Servicii; precum si organizaţiilor non-profit: Partide Politice, Fundaţii, Asociaţii, etc.

Serviciile sunt oferite la standarde internaţionale de calitate şi pot fi integrale sau doar parţiale, în funcţie de opţiunea clienţilor.


Tarifele practicate de firma noastra sunt accesibile, se stabilesc in functie de volumul de munca, dificultate si de serviciile suplimentare oferite clientului


- Servicii profesionale de evidenţă contabilă

- Servicii de personal - salarizare

- Consultanţă, asistenţă şi rapoarte de analiză economico-financiară şi fiscală

- Consultanţă şi servicii de management financiar

- Expertiză. Evaluare. Audit.Cenzorat

- Asistenţă în cazul unor controale ale Poliţiei, Procuraturii, Garda Financiară,alte organe abilitate prin lege.


1. Servicii profesionale de evidenţă contabilă

- Contabilitate primara. Înregistrarea cronologică a articolelor contabile pe baza documentelor primare.

- Elaborarea balanţei de verificare lunară

- Întocmirea registrului jurnal, registrului inventar, jurnalelor de TVA şi cartea mare

- Contabilitatea salariilor

- Contabilitate de gestiune

- Întocmirea bilanţului contabil

- Întocmirea şi depunerea declaraţiilor privind taxele şi impozitele

- Verificarea şi certificarea bilanţului contabil

- Alte operaţiuni contabile necesare

 

2. Servicii de personal - salarizare

- Consultanţă privind întocmirea dosarelor de personal

- Întocmirea şi depunerea statelor de plată a salariilor

- Întocmirea şi depunerea declaraţiilor privind obligaţiile aferente drepturilor de personal

- Elaborarea fişelor fiscale

 

3. Consultanţă, asistenţă şi rapoarte de analiză economico-financiară şi fiscală

- Consultanţă privind legislaţia financiar-contabilă şi fiscală (impozitul pe profit, impozitul pe venit, TVA, accize, şomaj, asigurări sociale,asigurări de sănătate)

- Întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli

- Analiza structurilor financiare

- Analiza fluxurilor financiare, cash-flow-ului

- Analiza datoriilor şi creanţelor

- Analiza capitalurilor şi a imobilizărilor

 

4. Consultanţă şi servicii de management financiar

- Consultanţă privind organizarea contabilităţii financiare şi de gestiune în conformitate cu legislaţia în vigoare

- Consultanţă în alegerea sistemului informatic necesar activităţii

 

5. Expertiză. Evaluare. Audit.Cenzorat.

- Expertiză contabilă

- Evaluarea patrimoniului societăţii

- Activitate de cenzorat

 

6. Asistenţă în cazul unor controale ale Poliţiei, Garda Financiară, Procuratură, alte organe abilitate prin lege.

- Asistenţă în cazul unor controale ale Poliţiei, Garda Financiară, Procuratură, alte organe abilitate prin lege

- Asistenta pentru intocmirea de contestatii la acte de control (amenzi, procese verbale, rapoarte de inspectie fiscala).